OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Vakcinácie

Odporúčaný vakcinačný program a plán odčervovania pre psy

 

 

2. týždeň veku - odčervenie

4. týždeň veku - odčervenie

5.-6. týždeň veku - DHPPi

6. týždeň veku - odčervenie

8.-10. týždeň veku - DHPPi + L

3 mesiace - odčervenie


12.-16. týždeň veku - DHPPi + LR (R-očk. Proti besnote)

do 6 mesiacov veku - 1x mesačne odčerviť

nad 6 mesiacov veku - odčerviť každé 3 mesiace

každý rok - DHPPi + L

každé 2 roky - očkovanie proti besnote